گفتار درمانی آذربایجان

گفتاردرمانی آذربایجان و تبریز

گفتاردرمانی آذربایجان و تبریز

گفتاردرمانی در آذربایجان شرقی 30 سال است باشماییم.
گفتاردرمانی ( گفتار درمانی ) کمبود توجه و تمرکز و بیش فعالی (اختلالات توجه و تمرکز)
گفتاردرمانی ( گفتار درمانی ) اتیسم (اوتیسم)
گفتاردرمانی ( گفتار درمانی ) کم شنوایی و ناشنوایی
گفتاردرمانی ( گفتار درمانی ) در پردازش حسی و پردازش حس شنیداری
گفتاردرمانی ( گفتار درمانی ) تاخیر در رشد گفتار و زبان
گفتاردرمانی ( گفتار درمانی ) کم توانی ذهنی و ناتوانی ذهنی
گفتاردرمانی ( گفتار درمانی ) اختلالات و مشکلات یادگیری
گفتاردرمانی ( گفتار درمانی ) اختلالات و مشکلات خواندن و نوشتن
گفتاردرمانی ( گفتار درمانی ) اختلالات تولید صداها و تلفظ
گفتاردرمانی ( گفتار درمانی ) فلج مغزی و سی پی
گفتاردرمانی ( گفتار درمانی ) مشکلات و اختلالات ناشی از آسیبهای مغزی و سکته
گفتاردرمانی ( گفتار درمانی ) اختلالات ارتباط اجتماعی (اتیسم، آسپرگر و .......)
گفتاردرمانی ( گفتار درمانی ) شکاف لب وکام
گفتاردرمانی ( گفتار درمانی ) ناروانی گفتار (لکنت، کلاترینگ و ....)
گفتاردرمانی ( گفتار درمانی ) اختلالات جویدن و بلع
گفتاردرمانی ( گفتار درمانی ) مشکلات تغذیه ای
گفتاردرمانی ( گفتار درمانی ) مشکلات حنجره ای وصدا
گفتاردرمانی ( گفتار درمانی ) اختلالات ارتباطی، گفتار و زبان سالمندی

بایگانی

۲۷ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۷ ثبت شده است

تشخیص افتراقی:

اختلالات آفازی ،سندرم نیمکره ی راست ، آپراکسی و دیز آرتری اختلالات ارتباطی هستند که پایه و اساس نورولوژیکی دارند .آفازی و سندرم نیمکره ی راست با وجود آسیب در زبان درکی و دریافتی مشخص می شوند اما آپراکسی و دیزآرتری اختلالاتی حرکتی هستند که تولید گفتار را تحت تاثیر قرار می دهند این اختلالات معمولا همراه یکدیگر در افراد دیده می شوند .این اختلالات اگر همراه یکدیگر در یک فرد مشاهده شوند معمولا درجه شدت آنها با یکدیگر متفاوت خواهد بود برای مثال ممکن است فردی را مشاهده نماییم که آفازی شدید و دیز آرتری خفیف دارد فاکتور های موثر در این تنوعات عبارتند از 1- نوع مشکل نورولوژیکی 2- محل ضایعه 3- وسعت و شدت عارضه 

Over view of the client

     procedures:

       1- written case history

       2- information – getting interview

       3- information from other professionals

      contributing factors

        1- medical diagnosis

         2- pharmalogical factors

         3- age

         4-intelligence , motivation , levels of concern

 

   

1- written case history

نقطه آغاز فهمیدن مشکل ارتباطی بیمار  گرفتن تاریخچه می باشد .تاریخچه گیری به وسیله ی بیمار یا مراقب او نوشته می شود و قبل از جلسه ی اول توسط درمانگر مطالعه می شود .مزیت این کار در این است که درمانگر می تواند جنبه های را که باید مورد ارزیابی قرار گیرد را شناسایی نماید .مشخص نمایید که چه موضوعاتی نیاز به شفاف سازی بیشتر دارند وبتواند موضوعات ارزیابی مناسب را از قبل تعیین نماید ومشخص نماید که چه روندی را در طی جلسه ی درمانی به کار گیرد .نکته ی قابل توجه این است که تاریخچه گیری کاربرد محدودی دارد چون 1-امکان دارد پاسخگو ترمینولوژی بکار رفته در فرم را متوجه نشده باشد .2- زمان کافی برای پر کردن فرم در اختیار نداشته باشد .3- اتفاقات زندگی روزمره ویا محیط توانایی به خاطر آوری اطلاعات را تحت تاثیر قرار داده باشد .و ........

 

2- information – getting interview

سه شیوه ی عمومی مصاحبه عبارتند از :

1- مصاحبه ی مشاوره ی 2- اطلاعات دهی 3- اطلاعات گیری

اطلاعات گیری از سه فاز تشکیل شده است :

1- شروع 2- متن 3- اختتام

شروع :

 1- معرفی خود

2- شرح هدف مصاحبه

3- میزان زمان جلسه

 متن :در این مرحله در مورد مشکل حاضر و خود مراجع بحث می کنیم و از توانایی های ارتباطی بیمار و مشکلات او،همراه با اطلاعات پزشکی  رشدی، خانوادگی، اجتماعی و آموزشی اطلاعاتی را کسب می کنیم

اختتام : ارایه ی خلاصه نکاتی از مصاحبه

تشکر از همکاری مصاحبه شونده

گفتن مراحل بعدی کار

دکترجعفر معصومی

دکترای تخصصی گفتاردرمانی از دانشگاه تهران
راههای تماس:

09146590651