گفتار درمانی آذربایجان

گفتاردرمانی آذربایجان و تبریز

گفتاردرمانی آذربایجان و تبریز

گفتاردرمانی در آذربایجان شرقی 30 سال است باشماییم.
گفتاردرمانی ( گفتار درمانی ) کمبود توجه و تمرکز و بیش فعالی (اختلالات توجه و تمرکز)
گفتاردرمانی ( گفتار درمانی ) اتیسم (اوتیسم)
گفتاردرمانی ( گفتار درمانی ) کم شنوایی و ناشنوایی
گفتاردرمانی ( گفتار درمانی ) در پردازش حسی و پردازش حس شنیداری
گفتاردرمانی ( گفتار درمانی ) تاخیر در رشد گفتار و زبان
گفتاردرمانی ( گفتار درمانی ) کم توانی ذهنی و ناتوانی ذهنی
گفتاردرمانی ( گفتار درمانی ) اختلالات و مشکلات یادگیری
گفتاردرمانی ( گفتار درمانی ) اختلالات و مشکلات خواندن و نوشتن
گفتاردرمانی ( گفتار درمانی ) اختلالات تولید صداها و تلفظ
گفتاردرمانی ( گفتار درمانی ) فلج مغزی و سی پی
گفتاردرمانی ( گفتار درمانی ) مشکلات و اختلالات ناشی از آسیبهای مغزی و سکته
گفتاردرمانی ( گفتار درمانی ) اختلالات ارتباط اجتماعی (اتیسم، آسپرگر و .......)
گفتاردرمانی ( گفتار درمانی ) شکاف لب وکام
گفتاردرمانی ( گفتار درمانی ) ناروانی گفتار (لکنت، کلاترینگ و ....)
گفتاردرمانی ( گفتار درمانی ) اختلالات جویدن و بلع
گفتاردرمانی ( گفتار درمانی ) مشکلات تغذیه ای
گفتاردرمانی ( گفتار درمانی ) مشکلات حنجره ای وصدا
گفتاردرمانی ( گفتار درمانی ) اختلالات ارتباطی، گفتار و زبان سالمندی

بایگانی

۸ مطلب با موضوع «اتیسم :: گرامر» ثبت شده است

ترکیبات دو کلمه ای:                          

مدت کمی بعد از ظهور گفته های متوالی هولستیک ترکیبات واقعی کلمه ظاهر می گردد. (بلوم[1] 1973 ، لیو پولد[2] 1949).  اولین در آهنگ کلام است. در حالیکه تک کلمات متوالی آهنگهای متفاوتی دارندحتی صداهادر گفته های نزدیک به هم جدا می شوند.  در  ترکیبات  واژه ها آهنگهای منفرد  همراه هم گفته می شود. در حالیکه در ترکیبات اولیه ممکن است  هر کلمه سطوح استرسی داشته باشد(لیو پولر، 1949). این ترکیبات معمولا تکیه ها و تفاوتهای پیتچ[3]مابین اجزا کلمات را در می گیرد. معمولا  کودکان ترکیبات کلمات را حول و حوش 18 تا 20 ماهگی شروع می کنند یا وقتی که آنها حدود 50 واژه ی تک کلمه را یادگرفتند. خصوصیات متعددی در ترکیبات دو کلمه ای کودکان وجود دارد. کودکان نظم های قابل پیشبینی را نشان می دهند و ترکیبات غیر تصادفی کلمات را از واژگان تک کلمه ای شان می سازند.

خصوصیات اولیه گفته های موجود کودک را گفتار تلگرافیک می نامیم. براون و بلوگی در 1964 شرح دادند که گفته های کودک ترکیبی از کلمات محتوایی، اسم، افعال و صفات است  و کلمات دستوری یا کلماتی که بار اطلاعاتی اندکی دارند شبیه ضمایر، حروف تعریف، حرف اضافه، افعال کمکی همراه با مورفم های صرفی حذف می شوند که مقایسه آن با گفتار بزرگسالان سبب می شود که آنرا گفتار تلگرافیک بنامیم. کلمات محتوایی درگفتار تک کلمه دارای تکیه هستندو به همین خاطر تکیه ی تمایزی در ذخیره کلمات دارای نقش می شود. بنابرین گفتار تلگرافیک فقط شامل ترکیبات دو کلمه ای نمی شود. بلکه برای توصیف گفته هایی کاربرد دارد که از گرامر گفتاری بزرگسالان مشتق شده اند. محققان مختلفی در دهه 1960 بطور جداگانه خوشه های دوکلمه ای تولید شده توسط کودکان در این ترکیبات اولیه را شرح دادند (برانی 1963، مک نیل،1970 و سولبین،1968). این خوشه های کلمه ای معمولا به عنوان کلمات پیوت[4] یا کلمات طبقه باز[5] نامیده می شوند.

پیوت:  یک دسته کوچک از کلماتی که زیاد به کاربرده می شود. عموما در ترکیب با بیشتر کلمات دیگر  کاربرد دارد. برخی پیوت ها ممکن است در موقعیت اول ترکیبات دو کلمه ای برای برخی کودکان خاص قرار گیرد. برخی دیگر ممکن است در موقعیت پایانی جمله قرار گیرد. برخی کودکان ممکن است یک پیوت را در موقعیت ابتدایی وکودکان دیگر آن پیوت را در موقعیت دوم به کار گیرند. اما یک پیوت در یک کودک معمولا یک وضعیت ثابت دارد.کلمات مربوط به اوپن کلس شامل بیشترین کلمات در واژگان کودک است و با رشد واژگان کودک تعداد آنها بیشتر می شود. در حالیکه پیوت ها به ندرت به تنهایی می آیند یا با پیوت های دیگر، کلمات مربوط به گروه اوپن کلس می توانند به عنوان کلمات منفرد به کار روند. در ترکیب با سایر کلمات بکار روند یا با پیوت ها به کار روند.[1] - Bloom

[2] - leopold

[3] - pitch

[4] - pivot words

[5] - open class word

دکترجعفر معصومی

دکترای تخصصی گفتاردرمانی از دانشگاه تهران
راههای تماس:

09146590651