گفتار درمانی آذربایجان

گفتاردرمانی آذربایجان و تبریز

گفتاردرمانی آذربایجان و تبریز

گفتاردرمانی در آذربایجان شرقی 30 سال است باشماییم.
گفتاردرمانی ( گفتار درمانی ) کمبود توجه و تمرکز و بیش فعالی (اختلالات توجه و تمرکز)
گفتاردرمانی ( گفتار درمانی ) اتیسم (اوتیسم)
گفتاردرمانی ( گفتار درمانی ) کم شنوایی و ناشنوایی
گفتاردرمانی ( گفتار درمانی ) در پردازش حسی و پردازش حس شنیداری
گفتاردرمانی ( گفتار درمانی ) تاخیر در رشد گفتار و زبان
گفتاردرمانی ( گفتار درمانی ) کم توانی ذهنی و ناتوانی ذهنی
گفتاردرمانی ( گفتار درمانی ) اختلالات و مشکلات یادگیری
گفتاردرمانی ( گفتار درمانی ) اختلالات و مشکلات خواندن و نوشتن
گفتاردرمانی ( گفتار درمانی ) اختلالات تولید صداها و تلفظ
گفتاردرمانی ( گفتار درمانی ) فلج مغزی و سی پی
گفتاردرمانی ( گفتار درمانی ) مشکلات و اختلالات ناشی از آسیبهای مغزی و سکته
گفتاردرمانی ( گفتار درمانی ) اختلالات ارتباط اجتماعی (اتیسم، آسپرگر و .......)
گفتاردرمانی ( گفتار درمانی ) شکاف لب وکام
گفتاردرمانی ( گفتار درمانی ) ناروانی گفتار (لکنت، کلاترینگ و ....)
گفتاردرمانی ( گفتار درمانی ) اختلالات جویدن و بلع
گفتاردرمانی ( گفتار درمانی ) مشکلات تغذیه ای
گفتاردرمانی ( گفتار درمانی ) مشکلات حنجره ای وصدا
گفتاردرمانی ( گفتار درمانی ) اختلالات ارتباطی، گفتار و زبان سالمندی

بایگانی

۶ مطلب در دی ۱۳۹۷ ثبت شده است

بررسی کلی رفتارها   General considerations including behavior

 

بنظر می رسدهیچ متن کلیدی که به تأثیر اختلال ارتباطی کودک دردینامیک خانواده ،کنترل والدین ،رفتار های کلی کودک وخواهران وبرادران  بپردازدوجود ندارد.کلمیزی به این جنبه از مشکل می پرازدو افراد کمی وجود دارندکه به این جنبه از مشکل بپردازند.در یک نگاه اولیه آسیب زبانی ممکن استفاده یک مسئله ی وحشتناک باشد.وممکن است یک استان همیشگی کمبود موفقیت،نبودرفتار مناسب،تهاجم وپرخاشگری واینکه بچه ازسطح سنی خودش پایین تر است وجود داشته است.اگرچه بعضی از آنها می توانندکاملأ ساکت باشندو تمامأغیر کلامی باشندواکثرأغیر کلامی به  نظر می رسندوبنظر منزوی ومظطرب هستندتقریبأ همه آنهاتحمل دخالت بزرگان در فعالیت خود را ندارند.

البته کودکانی نیز وجود دارندکه از لحظه اول برخورد به نظر برای انجام هر کاری مشتاق به نظر می رسد.والدین اکثرأمی گویندکه یلی احساس درماندگی وناتوان یدر کنارآمدن باکودک دارند.آنها در می یابنده موافق کنترل کودک دردرون خانواده هستند کودک را آموزش دهند ونشان دهند که او کودن نیست.درلسه ی اول برای ما جالب خواهد بود که از تلاش های کودک در درون خانواده برای برقراری ارتباط مطلع شویم.که چند نمونه عبارتند از:

 

1.      بچه 4ساله ای ک برای بدست آوردن سس میزرادور میزند  درحالیکه نمیتواندآن را بخواهد.

 

2.بچه ی 6/3ساله ای که برای شروع ارتباط  به سینه ی والدین خود می کوبد.

 

3.بچه ی 4ساله ای که هر وقت با او شروع به گفتگو میشود خود را پشت والدین پنهان میکند.

 

مشکل کنار آمدن با کودک آسیب دیده ی زبانی برای والدین یک مشکل جدی است ونباید توسط متخصص سرسری گرفته شود.شیوه ای که در آن یا یک روز پر از استرس والدین کنار بیایند مثلأجیغ زدن در دستشویی و...  .والدین باید قادر باشند که با یک متخصص در بارهی درمان آن صحبت کنند .یک روانشناس ممکن است بهترین شخص برای طرح ریزی درمان باشد ، وایده کلی نیز میتواند در گروه های حمایتی  برای والدین مطرح شود  بنابراین  توصیف  کامل عناصر رفتاری مشکل در جلسه ی اول 

ارزیابی مهم میباشد. این منجر میشود که  با مشکلات  باهم بر خورد نماییم.

دکترجعفر معصومی

دکترای تخصصی گفتاردرمانی از دانشگاه تهران
راههای تماس:


04133376035