گفتار درمانی آذربایجان

گفتاردرمانی آذربایجان و تبریز

گفتاردرمانی آذربایجان و تبریز

گفتاردرمانی در آذربایجان شرقی 30 سال است باشماییم.
گفتاردرمانی ( گفتار درمانی ) کمبود توجه و تمرکز و بیش فعالی (اختلالات توجه و تمرکز)
گفتاردرمانی ( گفتار درمانی ) اتیسم (اوتیسم)
گفتاردرمانی ( گفتار درمانی ) کم شنوایی و ناشنوایی
گفتاردرمانی ( گفتار درمانی ) در پردازش حسی و پردازش حس شنیداری
گفتاردرمانی ( گفتار درمانی ) تاخیر در رشد گفتار و زبان
گفتاردرمانی ( گفتار درمانی ) کم توانی ذهنی و ناتوانی ذهنی
گفتاردرمانی ( گفتار درمانی ) اختلالات و مشکلات یادگیری
گفتاردرمانی ( گفتار درمانی ) اختلالات و مشکلات خواندن و نوشتن
گفتاردرمانی ( گفتار درمانی ) اختلالات تولید صداها و تلفظ
گفتاردرمانی ( گفتار درمانی ) فلج مغزی و سی پی
گفتاردرمانی ( گفتار درمانی ) مشکلات و اختلالات ناشی از آسیبهای مغزی و سکته
گفتاردرمانی ( گفتار درمانی ) اختلالات ارتباط اجتماعی (اتیسم، آسپرگر و .......)
گفتاردرمانی ( گفتار درمانی ) شکاف لب وکام
گفتاردرمانی ( گفتار درمانی ) ناروانی گفتار (لکنت، کلاترینگ و ....)
گفتاردرمانی ( گفتار درمانی ) اختلالات جویدن و بلع
گفتاردرمانی ( گفتار درمانی ) مشکلات تغذیه ای
گفتاردرمانی ( گفتار درمانی ) مشکلات حنجره ای وصدا
گفتاردرمانی ( گفتار درمانی ) اختلالات ارتباطی، گفتار و زبان سالمندی

بایگانی

۴ مطلب در ارديبهشت ۱۴۰۰ ثبت شده است

درمان نامیدن درآفازی و چگونگی بازیابی کلمه

 

فعالیت بازیابی کلمه 4:

مواردی را که برای انجام یک کار لازم است لیست کنید

 

نام کاری را  بگویید و از او بخواهید تمام مواردی را که برای انجام آن کار نیاز دارد به شما بگوید.

به عنوان مثال ، اگر  شنا بلد باشد ، شما می تواند "عینک ، لباس شنا ، شناور ، لوله انتهایی ، اسباب بازی استخر ، حوله" را بگوید.

فعالیت بازیابی کلمه 5:

 تشبیهات

تشبیه وقتی است که می گویید چیزی ____ به صورت _____ است.

واژه توصیفی را ارائه دهید و از او بخواهید تشبیه را به پایان برساند.

به عنوان مثال ، می توانید بگویید "چسبنده مانند ____" و ممکن است با کلمات"ساندویچ کره بادام زمینی" پر کند.

فعالیت بازیابی کلمه 6:

 متضاد و مترادف

 

به او یک کلمه بگویید و از او بخواهید یک مترادف (کلمه ای بامعنای همان معنی) و یک متضاد (کلمه ای که معنی مخالف آن را دارد) ارائه دهد.

مرکز جامع گفتاردرمانی و کاردرمانی تبریز

راههای تماس:

04133368657

04133376035