گفتار درمانی آذربایجان

گفتاردرمانی آذربایجان و تبریز

گفتاردرمانی آذربایجان و تبریز

گفتاردرمانی در آذربایجان شرقی 30 سال است باشماییم.
گفتاردرمانی ( گفتار درمانی ) کمبود توجه و تمرکز و بیش فعالی (اختلالات توجه و تمرکز)
گفتاردرمانی ( گفتار درمانی ) اتیسم (اوتیسم)
گفتاردرمانی ( گفتار درمانی ) کم شنوایی و ناشنوایی
گفتاردرمانی ( گفتار درمانی ) در پردازش حسی و پردازش حس شنیداری
گفتاردرمانی ( گفتار درمانی ) تاخیر در رشد گفتار و زبان
گفتاردرمانی ( گفتار درمانی ) کم توانی ذهنی و ناتوانی ذهنی
گفتاردرمانی ( گفتار درمانی ) اختلالات و مشکلات یادگیری
گفتاردرمانی ( گفتار درمانی ) اختلالات و مشکلات خواندن و نوشتن
گفتاردرمانی ( گفتار درمانی ) اختلالات تولید صداها و تلفظ
گفتاردرمانی ( گفتار درمانی ) فلج مغزی و سی پی
گفتاردرمانی ( گفتار درمانی ) مشکلات و اختلالات ناشی از آسیبهای مغزی و سکته
گفتاردرمانی ( گفتار درمانی ) اختلالات ارتباط اجتماعی (اتیسم، آسپرگر و .......)
گفتاردرمانی ( گفتار درمانی ) شکاف لب وکام
گفتاردرمانی ( گفتار درمانی ) ناروانی گفتار (لکنت، کلاترینگ و ....)
گفتاردرمانی ( گفتار درمانی ) اختلالات جویدن و بلع
گفتاردرمانی ( گفتار درمانی ) مشکلات تغذیه ای
گفتاردرمانی ( گفتار درمانی ) مشکلات حنجره ای وصدا
گفتاردرمانی ( گفتار درمانی ) اختلالات ارتباطی، گفتار و زبان سالمندی

بایگانی

۴ مطلب در آذر ۱۳۹۷ ثبت شده است

قابلیت روش ارتباط جایگزین وافزوده:

توانش روش ارتیاط جایگزین وافزوده با توانش روش ارتباط از طریق گفتار متفاوت است. بیماریهای اکتسابی و مادرزادی دارای آسیب های دایمی، حتما باید از روشهای ارتباط جایگزین و افزوده استفاده نمایند. روشهای ارزیابی و مداخله مطلوب بررسی و تعیین می گردد و بیمار راهنمایی می شود تا عملکرد مطلوب را در ارتباط اجتماعی و عملکردی به دست آورد. لایت[1]، بوکلمن[2] و ریچل[3] در 2003 چهار حیطه ی توانشی لازم برای کاربرد موثر روش های ارتباطی را مشخص نمودند. توانش زبانشناختی (درجه ای از رشد زبان دریافتی، درکی و آگاهی از رمز های زبانشناختی نیاز دارد که توسط روش ارتباطی جایگزین و افزوده استفاده می گردد. برای مثال کاربرد تخته ی الفبایی به یک دانش زبانشناختی سطح بالاکه بتواند خطوطی را با ویژگی خاص انتخاب نماید و آنها را با نیاز ها و خواسته های اساسی مورد نظر خود مرتبط نماید.) توانش عملکردی (به مهارتهایی گفته می شود که برای کاربرد در روش ارتباطی جایگزین و افزوده به آنها نیاز داریم.) توانش اجتماعی[4] (به مهارتهای اجتماعی گفته می شود که در برقراری ارتباط کاربرد دارد و شامل مهارت شروع، حفظ و خاتمه تعامل ارتباطی به روش درست اجتماعی و فرهنگی است.) و توانش شیوه ای[5] (به مهارتهای ویژه ای گفته می شود که در شیوه ی ارتباط جایگزین و افزوده به آن نیاز داریم. شبیه توانایی به دست آوردن توجه شنونده پیش ازانتخاب سمبول مناسب در تخته ی ارتباطی، تنظیم نوع سمبول های انتخابی متناسب با درک گفتار شنونده و اصلاح خطا های ارتباطی با ترکیب روش ارتباطی اشاره ای و تصویری.)[1] - Light

[2]- Beukelman

[3] - Reichle

[4] -Social Competence

[5] -sterategic Competence


دکترجعفر معصومی

دکترای تخصصی گفتاردرمانی از دانشگاه تهران
راههای تماس:


09146590651