گفتار درمانی آذربایجان

گفتاردرمانی آذربایجان و تبریز

گفتاردرمانی آذربایجان و تبریز

گفتاردرمانی در آذربایجان شرقی 30 سال است باشماییم.
گفتاردرمانی ( گفتار درمانی ) کمبود توجه و تمرکز و بیش فعالی (اختلالات توجه و تمرکز)
گفتاردرمانی ( گفتار درمانی ) اتیسم (اوتیسم)
گفتاردرمانی ( گفتار درمانی ) کم شنوایی و ناشنوایی
گفتاردرمانی ( گفتار درمانی ) در پردازش حسی و پردازش حس شنیداری
گفتاردرمانی ( گفتار درمانی ) تاخیر در رشد گفتار و زبان
گفتاردرمانی ( گفتار درمانی ) کم توانی ذهنی و ناتوانی ذهنی
گفتاردرمانی ( گفتار درمانی ) اختلالات و مشکلات یادگیری
گفتاردرمانی ( گفتار درمانی ) اختلالات و مشکلات خواندن و نوشتن
گفتاردرمانی ( گفتار درمانی ) اختلالات تولید صداها و تلفظ
گفتاردرمانی ( گفتار درمانی ) فلج مغزی و سی پی
گفتاردرمانی ( گفتار درمانی ) مشکلات و اختلالات ناشی از آسیبهای مغزی و سکته
گفتاردرمانی ( گفتار درمانی ) اختلالات ارتباط اجتماعی (اتیسم، آسپرگر و .......)
گفتاردرمانی ( گفتار درمانی ) شکاف لب وکام
گفتاردرمانی ( گفتار درمانی ) ناروانی گفتار (لکنت، کلاترینگ و ....)
گفتاردرمانی ( گفتار درمانی ) اختلالات جویدن و بلع
گفتاردرمانی ( گفتار درمانی ) مشکلات تغذیه ای
گفتاردرمانی ( گفتار درمانی ) مشکلات حنجره ای وصدا
گفتاردرمانی ( گفتار درمانی ) اختلالات ارتباطی، گفتار و زبان سالمندی

بایگانی

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «اتیسم» ثبت شده است

علل اوتیسم

اوتیسم یک مشکل در طول عمر است.تو ممکنه ک ندانی علت آن در کودک تو چیست.علل مختلف احتمالی ک شامل میشوند:

  • مشکلات ژنتیکی یا سندروم ها
  • عفونت هایشدید ک باعث اسیب مغ ی میشوند.مانند مننژیت و ورم مغز
  • مشکلات حین بارداری.کودک شما ممکن است در معرض یک بیماری بوده باشد مثل سرخچه یا مواد شیمیایی مضر

تو ممکن است ک یک فرزند بزگتر یا عمو زاده یا اعضای دیگر خانواده ک با اوتیسم هستند داشته باشی.این دلایلی ک اینجتا هستند باعث گسترش اوتیسم در خانواده ها میشود.

ارزیابی اوتیسم

تو باید کودکت را با افرادی ک درباره ی اوتیسم میدانند ارزیابی کنی. کودک تو ممکن است دکتر های مختلفی را ببندمثل یک متخصص اطفال یا نورولوژیست. او ممکن است فیززکال تراپی یا حرفه های طبی ،متخصصان پیشرفته و بقیه را ببیند.تو ممکن است کودکت را پیش یک  slpببری برای ارزیابی اجتماعی و مهارت های ارتباطی.slpممکن است ک نگاه کند ک کدوک تو چطوری غذا میخورد.slp اولین شخصی است ک ب تومیگوید ک کودک تو اوتیسم دارد.slpاز ارزیابی های مختلف استفاده خواهد کردو تماشا خواهد کرد ک کودک تو چگونه بازی میکند.یک  slpممکن است ک بخواهد با معلم کودکتان یا دیگرکسانی ک درباره ی او میدانند صحبت کند.

Slp میتواند کشف کند ک کودک شما اوتیسم دارد یا یک اختلال ارتباطی اجتماعی.همه ی کودکانی ک اوتیسم دارند مشکل ارتباط اجتماعی دارند.اما هماه ی کودکانی ک این مشکل را دارند، اوتیسم ندارند.فهمیدن اینکه کودک تو کدام یک را دارد ب ب slp کمک خواهد کرد ک بهترین درمان را پیدا کند.

درمان برای افرادی ک اوتیسم دارند

دراینجادرمانی برای اوتیسم شناخته نشده است

تو باید ب کودکت کمک کنی وقتی ک او جوان است..تو باید درباره ی برنامه های قبل از مدرسه و  مداخله ی زودهنگام محلی سوال کنی.این برنامه ها میتواند ب کودک تو در خانه وقتی ک جوان است و سپس در مدرسه کمک کند.کودک تو ممکن است با حرفه های مختلفی کار کند مثل:

Slp

فیزیوتراپیست

کاردرمانی

متخصص تغذیه

متخصص رشدی

روانشناس

و بقیه حرفه هایی ک نیاز داشت..

و همچنین مهم است ک شنوایی کودکتان ارزیابی شود تا مطمئن شویم ک او افت شنوایی نداشته باشد.

مرکز جامع گفتاردرمانی و کاردرمانی تبریز

به مدیریت دکتر جعفر معصومی

دکترای گفتاردرمانی

استادیار دانشگاه علوم پزشکی تبریز

راههای تماس:

04133368657

04133376035